<img height="1" width="1" style="display: none;" src="https://www.facebook.com/tr?id=990894967609194&ev=PageView&noscript=1" alt="" />
WTF: Co ten frontend logo

WTF: Co ten frontend

Nauka programowania od ZERA do pierwszych, działających stron i aplikacji internetowych.

Sprawdzona wiedza od najlepszego Eksperta!

PROGRAM SZKOLENIA

WTF: Co Ten Frontend to uniwersalny start dla zastanawiających się nad karierą frontendową. Uczy Cię solidnych podstaw, które często są pomijane w innych materiałach. Pozwala poznać też całą otoczkę: wszelkiego rodzaju narzędzia i sposób pracy osób związanych z technologiami frontendowymi.

Maciek Korsan, autor programu

Tydzień I

 • Powitanie i plan szkolenia
 • Czym jest frontend?
 • Konfiguracja narzędzi wykorzystywanych w szkoleniu
 • Ścieżka rozwoju
 • Warstwy strony internetowej
 • VSCode: konfiguracja edytora
 • Hello world - mój pierwszy projekt!

Tydzień II

 • Devtools: podglądamy (i zmieniamy) istniejące strony
 • WTF: HTML - podstawy języka
 • WTF: HTML - podstawowe znaczniki
 • Klan - relacje między elementami
 • WTF: CSS (atrybuty, selektory, kolory)
 • Jak wygląda planowanie pracy za pomocą metody Kanban?
 • Magia programowania
 • Formatowanie kodu
 • Tworzymy pamiętnik

Tydzień III

 • GIT: poznajemy system kontroli wersji
 • Git vs GitHub
 • GitHub Desktop
 • Atrybuty w HTML
 • Klasy CSS
 • Klan - dziedziczenie
 • Jak działa internet i protokół HTTP?
 • Co się dzieje w przeglądarce po wpisaniu adresu?
 • Wczytywanie strony z pliku vs wczytywanie z serwera
 • WTF: JavaScript
 • Terminal, czyli ocb z tym czarnym okienkiem

Tydzień IV

 • Live Q&A
 • Normalizacja vs reset
 • CSS box model, pozycje, floaty
 • CSS pseudoselektory
 • JavaScript typy i struktury danych, immutability
 • JavaScript obiekty / prototypy / klasy
 • Opowieść o wężu, kebabie, wielbłądzie i Pascalu
 • JavaScript piszemy pierwszy algorytm
 • DOM-owe przedszkole

Tydzień V

 • Co robić, jak nie działa?
 • Console.log, try - catch
 • Figma: grafik cięcie — też zajęcie
 • HTML listy, tabele, definicje, encje
 • CSS flexbox
 • CSS tła, object-fit
 • CSS blend modes, filtry
 • JavaScript logika
 • JavaScript funkcje i pętle
 • JavaScript manipulacje DOM i stylów

Tydzień VI

 • HTML formularze
 • Czym się różni GET od POST?
 • CSS grid
 • CSS media queries i mobile first
 • Grid vs flexbox
 • Popularne techniki budowania layoutów
 • a vs button
 • JavaScript eventy i event loop
 • 🍔 menu

Tydzień VII

 • Live Q&A
 • GIT: .gitignore
 • NODEJS & NPM: podstawowe narzędzia współczesnego frontendowca
 • npm vs yarn
 • Środowiska: developerskie, testowe, produkcyjne
 • Czym jest webpack?
 • Skrypty NPM
 • Parcel - proste narzędzie budujące naszą stronę
 • SASS: korzystamy z preprocesora CSS
 • BEM i inne metodyki organizacji stylów

Tydzień VIII

 • JavaScript import / export
 • VSCode: debugowanie kodu JavaScript
 • Przydatne narzędzia developerskie w przeglądarce
 • CSS zmienne
 • CSS animacje i przejścia
 • CSS prefixy, customowe fonty

Tydzień IX

 • Live Code review
 • Markdown
 • Git: branche
 • JavaScript cookies, local i session storage
 • TailwindCSS - nowy standard stylowania
 • SVG: praca z grafiką wektorową

Tydzień X

 • JS: destrukturyzacja i spread operator
 • Jak organizować pliki w projekcie?
 • TailwindCSS rozszerzenie konfiguracji
 • TailwindCSS JIT
 • OpenGraph
 • Progressive Web Apps
 • WCAG - czym jest i w jaki sposób testować dostępność naszej strony?
 • Netlify - konfiguracja repozytorium i publikacja witryny

Tydzień XI

 • JavaScript praca z API / JSON
 • JavaScript async/await, promise, fetch
 • Postman: podglądamy i tworzymy zapytania do serwera
 • U mnie działa: testujemy nasze strony na różnych przeglądarkach
 • Optymalizacja: lighthouse, minifikacja zasobów, krytyczny CSS
 • GIT: mój pierwszy pull request

Tydzień XII

 • Domeny i DNS
 • Publikacja strony pod własnym adresem (netlify + cloudflare)
 • HTML multimedia i zewnętrzne zasoby
 • Licencje, grafiki, materiały
 • CSS selektory ~ + › []
 • Projekt od A do Z

Tydzień XIII

 • Live podsumowanie szkolenia
 • Moje ulubione frontendowe tricki
 • Pierwsza praca
 • Jak wygląda rozmowa kwalifikacyjna?
 • Jak przygotować swoje CV?
 • Przyszłość frontendu
 • WTF: i co dalej?

Treść szkolenia może ulec delikatnym zmianom, spis nie uwzględnia prac domowych i odcinków dotyczących spraw szkoleniowych. Większość lekcji będzie się kończyć pracami domowymi, których rozwiązania z wyjaśnieniem publikowane będą w kolejnym tygodniu.

WTF: Co ten frontend logo

Jesteśmy w kontakcie!

Maciej
Aniserowicz

Maciek
Korsan

© DEVSTYLE spółka z ograniczona odpowiedzialnością, UL. Marii Konopnickiej 14 /8, 15-215 Białystok; Tel. +48 452 246 901; NIP: 5423453088, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000983500; REGON: 522649044 Informacje o tym, jak przetwarzamy Twoje dane, znajdziesz na: devstyle.pl/RODO.